Zastosowanie sztucznej inteligencji a cyfryzacja w organizacjach

Zastosowanie sztucznej inteligencji a cyfryzacja w organizacjach

Na czym polega transformacja cyfrowa w 2021 roku i jakie miejsce zajmuje w tym procesie sztuczna inteligencja? Jak wdraża się takie rozwiązania? Wyjaśniamy!

Trwa bezprecedensowy czas dla organizacji na całym świecie. Z jednej strony nieunikniona recesja; liczne biznesy upadają, a rynek pracownika, o którym mówiło się tuż przed wybuchem pandemii COVID-19, zastąpił globalny lęk przed utratą pracy. Z drugiej strony w obliczu trwającej niepewności społecznej i gospodarczej potrzeba zwiększenia produktywności i utrzymania konkurencyjności jest bardziej paląca niż kiedykolwiek wcześniej. Koronawirus stał się akceleratorem transformacji cyfrowej – w myśl okrutnej zasady „przystosuj się albo zgiń”.

Nie ma ucieczki od zmian

Dziś cyfryzacja przestała być opcją, a stała się koniecznością dla firm, które chcą utrzymać się na powierzchni. Dla wielu jest to decydujący punkt zwrotny dla przyszłości biznesu, podsumowany skutecznie przez Jeffa Bezosa z Amazona, który powiedział:

„Nie ma alternatywy dla cyfrowej transformacji. Wizjonerskie firmy wypracują dla siebie nowe opcje strategiczne — te, które się nie dostosują, polegną”.

Z badania „Transformacja cyfrowa firm 2020” przeprowadzonego przez EY Polska, w trakcie pandemii COVID-19 cyfryzacja „przyspieszyła” w ponad połowie polskich firm, przy czym aż 27% badanych organizacji przyznało, że zaczęło działać w tym obszarze wyłącznie przez pandemię.

Transformacja cyfrowa — definicja

Sztuczna inteligencja może przyspieszyć cyfryzację

Skoro już wiemy, że się dokonuje, warto sobie wytłumaczyć, co tak właściwie oznacza transformacja cyfrowa. Wielu osobom ten termin może się kojarzyć jedynie z Ministerstwem Cyfryzacji czy załatwianiem spraw urzędowych online, jednak w 2021 roku częściej odbywa się z udziałem sztucznej inteligencji (a niekoniecznie stażysty, który digitalizuje stare firmowe dokumenty).

Choć nie istnieje „jedyna słuszna” definicja cyfryzacji, zgodnie z Wikipedią jest to „przyjęcie technologii cyfrowej w celu przekształcenia usług lub przedsiębiorstw poprzez zastąpienie procesów niecyfrowych, lub ręcznych procesami cyfrowymi”, ale także „zastąpienie starszej technologii cyfrowej nowszą technologią cyfrową".

Nieco ciekawszą definicję, w której wymienione są obszary, których dotyka cyfryzacja, podaje Agile Elephant:

„Transformacja cyfrowa to proces, w którym organizacje zmieniają tradycyjne podejście na rzecz nowego [...]. Obejmuje zmianę przywództwa i sposobu myślenia, wprowadzanie innowacji i nowych modeli biznesowych, cyfryzację zasobów i zwiększone wykorzystanie technologii w celu poprawy doświadczenia pracowników, klientów, dostawców, partnerów i interesariuszy organizacji”.

Transformacja cyfrowa to zatem nie tylko systemy, a strategia biznesowa, która wymaga od organizacji ponownego przemyślenia istniejących modeli biznesowych i przyjęcia innego sposobu łączenia ludzi, danych i procesów.

Sztuczna inteligencja w codziennym użyciu

Chociaż sztuczna inteligencja (AI) wciąż może brzmieć onieśmielająco i kojarzyć nam się z rozwiązaniami przyszłości, tak naprawdę od wielu lat jest integralną częścią naszego życia. Najprostszym przykładem może być tutaj Netflix czy Spotify, którzy wpływają na to, co oglądamy i słuchamy - posługują się tu właśnie sztuczną inteligencją. Jednak to, co jeszcze do niedawna było nowinką i przywilejem branżowych gigantów, staje się dostępne dla wszystkich.

Sztuczna inteligencja - możliwości

W raporcie Notes from the AI frontier: Modeling the impact of AI on the world economy McKinsey Global Institute przedstawił symulację, z której wynika, że do 2030 roku 70% firm wdroży co najmniej jeden rodzaj* sztucznej inteligencji. Warto tutaj zaznaczyć, że eksperci McKinsey nie wzięli pod uwagę pandemii – raport powstał w 2018 roku.

Natomiast z nowszej analizy Gartnera wynika, że połączenie technologii automatyzujących procesy biznesowe z ich przemodelowaniem sprawi, że firmy obniżą koszty operacyjne o 30 proc. do 2024 r.

*Raport McKinsey wymienia 5 głównych typów, na które dzieli się sztuczna inteligencja; są to: wirtualni asystenci, rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie języka naturalnego (NLP), zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) i zaawansowane uczenie maszynowe (ML)

Sztuczna inteligencja w biznesie – dlaczego warto

Choć to wielkie firmy nadają tempo zmian w związku ze sztuczną inteligencją, obecnie większość  firm może wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, aby ich cyfrowa transformacja była płynniejsza, szybsza i znacznie bardziej wydajna.

Sztuczna inteligencja pozwala na przetwarzanie ogromnych ilości danych

Korzyści z umiejętnego wdrożenia sztucznej inteligencji w biznesie mogą obejmować m.in.:

 • automatyzację nużących, powtarzalnych zadań, co pozwala pracownikom skupić się na bardziej wymagających zadaniach,
 • szybszy dostęp do informacji i lepsze zarządzanie wiedzą,
 • zwiększenie produktywności i efektywności operacyjnej,
 • podejmowanie szybszych decyzji biznesowych na podstawie dzięki analizie Big Data,
 • uniknięcie „ludzkich błędów”,
 • przewidywanie preferencji klientów i możliwość oferowania im lepszych, spersonalizowanych doświadczeń;
 • szybszą identyfikację problemów w organizacji,
 • zwiększone przychody dzięki większej wydajności.

Sztuczna inteligencja w Twojej firmie - od czego zacząć?

Rosnąca demokratyzacja sztucznej inteligencji sprawia, że nowoczesne technologie są dostępne praktycznie dla każdego; nie znaczy to jednak, że warto ślepo podążać za trendami branżowymi. Za przykład niech posłużą tu aplikacje mobilne, które w ostatnich kilkunastu latach chciała mieć większość firm, jednak często nikt nie potrafił wskazać, czemu ta aplikacja ma właściwe służyć. W rezultacie wiele „nowoczesnych” aplikacji dogorywało w sklepach z aplikacjami, a firmy traciły budżety właściwie tylko z powodu mody.

Inteligentne firmy zdobywają ogromną przewagę konkurencyjną, integrując sztuczną inteligencję ze strategią cyfrowej transformacji.

Znajdź pole do ulepszeń i zastosowania sztucznej inteligencji

Zastosowanie inteligentnych algorytmów otwiera nowe możliwości w strategii biznesowej

McKinsey zbadał, że tylko w około 16% przypadków sztuczna inteligencja jest używana jako innowacja. Oznacza to, że największy potencjał sztucznej inteligencji w Twojej firmie leży w ulepszaniu sposobu, w jaki Twoja organizacja już działa.

Zacznij od zidentyfikowania prostych, powtarzalnych zadań, które na co dzień wykonują pracownicy – może to być np. wypełnianie tych samych druczków, przeglądanie dokumentów czy pisanie identycznych wiadomości do klientów.  Może się okazać, że te zadania w prosty sposób można „oddelegować” - przejmie je sztuczna inteligencja – a czas pracowników wykorzystać w inny sposób.

Zwróć uwagę na typ danych, jakich do tego zadania używają pracownicy – np. dokumenty w formacie PDF, rekordy z baz danych, obrazy, dokumenty papierowe i zastanów się, w jakiej formie powinny być przetwarzane.

Zidentyfikuj problemy w Twojej organizacji – być może czas obsługi klienta jest zbyt długi; pracownicy się mylą, bo nie mają odpowiedniego dostępu do informacji, a może szkolenia nie przynoszą spodziewanych rezultatów?

Przeczytaj artykuł -> Sztuczna inteligencja w HR– transformacja procesów od rekrutacji po employee experience

Zorganizuj dane, które będzie przetwarzać sztuczna inteligencja

Siła sztucznej inteligencji polega na jej zdolności do przetwarzania ogromnej ilości danych, dlatego trzeba pamiętać o tym, by odpowiednio pozyskiwać i zarządzać danymi, które udostępniamy algortmom. Bez odpowiednich danych czerpanie korzyści ze sztucznej inteligencji jest praktycznie niemożliwe.

Dostarczenie odpowiedniej jakości i ilości danych ma kluczowe znaczenie

Sztuczna inteligencja z niedokładnymi lub niemożliwymi do zarządzania strumieniami danych może pomóc Ci znacznie szybciej… podejmować złe decyzje.

Wiele dostępnych obecnie rozwiązań sztucznej inteligencji jest zaprojektowanych do obsługi „czystych danych”, co oznacza, że dane muszą być dostępne w formacie możliwym do odczytania przez algorytm. Jeśli Twoja organizacja chce na przykład wykorzystać sztuczną inteligencję, aby uzyskać wgląd w nagrania rozmów, musisz mieć wysokiej jakości nagrania, które pozwolą na obiektywną analizę danych. Jeśli nagrania są przytłumione, niskiej jakości, zepsute itp., nawet przetwarzanie z pomocą inteligentnych rozwiązań nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu analizy. Będziesz potrzebować danych w czystym, spójnym formacie, aby sztuczna inteligencja mogła rozpoznać wzorce w danych.

Wyznacz cele biznesowe

Wiele rozmów na temat AI dotyczy tego, co sztuczna inteligencja może, a czego nie może zrobić, jednak ważne jest, aby postrzegać sztuczną inteligencję jako narzędzie, a nie ostateczne rozwiązanie problemu biznesowego. Informacje dostarczane przez sztuczną inteligencję to tylko część procesu biznesowego, a jako lider biznesowy musisz zrozumieć, w jaki sposób te spostrzeżenia pomogą zwiększyć wartość biznesową.

Sama sztuczna inteligencja nie rozwiąże problemów

Zastanów się, co chcesz osiągnąć poprzez wdrożenie AI, wyznacz KPI. Może to być skrócenie czasu rozmowy z klientami, zmniejszenie ilości reklamacji czy rotacji pracowników. Odpowiednie przygotowanie celów biznesowych, które chcesz osiągnąć dzięki wdrożeniu sztucznej inteligencji, pomoże Ci zmierzyć sukces i zidentyfikować obszary, w których warto wdrożyć nowe rozwiązanie.

Wybierz technologię

Po zdefiniowaniu problemu, który chcesz rozwiązać, dostosowaniu go do potencjalnych wyników i upewnieniu się, że masz dostęp do odpowiednich danych, nadszedł czas, aby określić, jaki rodzaj sztucznej inteligencji zastosować.

Sztuczna inteligencja jest juz obecna we wszystkich branżach

Obecnie na także na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań AI. Od wiodących dostawców usług chmurowych i mocy obliczeniowej, takich jak Google, Microsoft czy Amazon, po bardziej niszowych i wyspecjalizowanych dostawców. Część firm udostępnia algorytmy sztucznej inteligencji zaprojektowane dla użycia w danej dziedzinie lub dla konkretnego zastosowania, np. wyszukiwanie kandydatów czy sprawdzanie CV z pomocą NLP, czy rozpoznawanie obrazów do oceny szkód dla firm ubezpieczeniowych.

Może istnieć kilka usług, które spełniają Twoje wymagania dla danego przypadku użycia, ale wybór odpowiedniego rozwiązania to znacznie więcej niż ocena, jakie możliwości oferują dane algorytmy. Należy się także zastanowić, czy dysponujemy odpowiednimi zasobami ludzkimi do wdrożenia narzędzia i zaplanować, jaką rolę w organizacji będą pełnić pracownicy, których część zadań zostanie zautomatyzowana.

Architekt automatyzacji

Gartner w publikacji „Top 10 Trends Impacting Infrastructure & Operations for 2020” szacuje, że do 2025 r. nawet 90 proc. Firm będzie na stałe zatrudniało architekta automatyzacji, czyli osobę, która będzie czuwać nad tym, że automatyzacja jest wdrażana i rozwijana zgodnie z celami biznesowymi firmy.

Przed wyborem systemu czy usługi:

 • umów się na demo danej usługi czy narzędzia, najlepiej na przykładowym zestawie danych, które są zbliżone do tych, jakimi dysponuje Twoje przedsiębiorstwo,
 • przeczytaj case study lub referencje firmy, z której usług chcesz skorzystać,
 • zapytaj, gdzie będą przechowywane Twoje dane i jakie działania będą podejmowane w celu ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa,
 • upewnij się, że dana technologia będzie kompatybilna z innymi firmowymi systemami, tak, by uniknąć chaosu informacyjnego,
 • na koniec upewnij się, że technologia jest przyjazna dla Twoich pracowników – być może okaże się także, że będziesz musiał zatrudnić nowych specjalistów.

Sztuczna inteligencja na wyciągnięcie ręki

Jeżeli chcesz:

 • poprawić zarządzanie wiedzą w Twojej organizacji,
 • polepszyć jakość obsługi klienta,
 • zwiększyć efektywność swoich pracowników,

a nie chcesz:

 • długiego i wymagającego wdrożenia, do którego będziesz musiał zaangażować cały dział IT,

warto zacząć od narzędzia, które pomoże Ci uporządkować dane w Twojej firmie. Jednym z tego typu rozwiązań może być BOTWISE.

Innowacyjne rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję umożliwią Ci zintegrowanie istniejącej bazy wiedzy Twojej organizacji, bez potrzeby specjalnego dostosowywania danych. Efekt? Za pomocą prostych zapytań językiem naturalnym, Twój zespół będzie mógł błyskawicznie wyszukiwać potrzebne informacje z jednego okna inteligentnego chatbota, co pozwoli zaoszczędzić nawet 90% czasu przeznaczanego do tej pory na takie działania. Możesz takie rozwiązanie zintegrować także z innym systemami, z których korzysta Twoja firma, np. Sharepoint, Nextcloud czy Zendesk.

To jak, jesteś gotowy wykorzystać potencjał AI w Twojej organizacji?