Jak HR wspiera biznes?

Jak HR wspiera biznes?

Docenienie roli działów HR jest bardzo ważne przy budowaniu strategii. Coraz częściej w ostatnim czasie HR-owi przypisuje się innowacyjne zadania. Jak zatem może na tym skorzystać biznes?

Nierzadko zdarza się, że firmy traktują dział HR szablonowo i wykorzystują go jedynie do podstawowych działań, takich jak rekrutowanie i edukowanie pracowników, zapominając o umiejętnościach działu kadr. Potwierdziło to m.in. badanie „HR index” przeprowadzone w 2014 roku przez Wolters Kluwer. Jednak warto pamiętać, że kompetencje pracowników HR mają stanowić wsparcie w zakresie funkcjonowania pozostałych działów i całej organizacji.

Rola HR w biznesie

Biznes jest jedną z bardziej wymagających przestrzeni zawodowych. Dlatego nieodzowne jest w nim wsparcie działu HR, który powinien służyć pomocą pracownikom innych części firmy, być ich partnerem, przewodnikiem i oparciem w trudnych sytuacjach. Dzięki temu realizacja zadań i zwiększanie efektywności swojej pracy będzie dla nich łatwiejsze.

Niestety wiele obiegowych opinii, powielanych m.in. w mediach, sprawia, że wielu z nas dział HR kojarzy się wyłącznie z szablonowymi zadaniami, jak np. rekrutacje, szkolenia i tym podobne. Oczywiście, po części jest to prawdą, jednak nie doceniamy funkcji, jaką pełni HR w realizacji celów firmy.

Dział HR – miejsce w biznesie

Działy HR swoją pracę w głównej mierze opierają o duże pokłady wiedzy i potrzebnych w biznesie informacji. Dlatego wykorzystanie na rynku biznesowym tych umiejętności może przynieść nowe, świeższe spojrzenie na pracę firm, a także usprawnić realizację celów związanych ze strategią firmy.

Warto podkreślić, że pracownicy HR mogą dbać także o rozwój pozostałych pracowników oraz wspierać firmę także wówczas, gdy strategia ta realizowana jest bez zarzutu.

Działy HR mogą znacząco usprawnić działanie organizacji. Ze zgromadzonych na przestrzeni lat doświadczeń wielu firm wynika, że potencjał usług i umiejętności, które leżą po stronie pracowników HR, jest duży i, co najważniejsze, niewykorzystywany w pełni.

Ostatnie lata i zachodzące zmiany pokazały, że zapotrzebowanie na doradztwo HR jest bardzo duże. Dlatego warto skupić się na tym obszarze i w pełni wykorzystać potencjał, jaki leży w pracownikach HR.

Dział HR – nie tylko szkolenia i rekrutacja

Jednym z obszarów działań pracowników tego działu jest pomoc i wspieranie współpracowników, zespołów, tak aby zwiększyć ich efektywność, a co za tym idzie zrealizować cele firmy. Jednak pracownicy kadr w organizacji często trzymani są na dystans. Takie zachowanie utrudnia ich podstawową rolę i ogranicza pole działań. Te procesy są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie na siebie wpływają. Dlatego tak ważne jest, żeby w czasie wyznaczania strategii firmy, część uwagi poświęcić właśnie na obszar HR i jego umiejętne wykorzystanie.

Gdy prezes i zarząd koncentrują całą swoją energię na realizowaniu strategii, pracownicy HR powinni wspierać pracownika indywidualnego w podnoszeniu kompetencji i realizacji postawionych celów. Wykorzystywanie specyficznych metod rozwoju pozwoli na znalezienie skutecznych rozwiązań wsparcia pracownika. Dział HR, dzięki umiejętnemu zanalizowaniu i wykorzystaniu zebranych danych i informacji, jest w stanie dokonać zmian w organizacji pracy w firmie, podnosząc jej efektywność.

Podstawowe działania działów HR

Do podstawowych zadań HR należy przede wszystkim rekrutacja. Pracownicy tego działu zajmują się także wsparciem w dobrym ustaleniu obowiązków, ról oraz zakresu odpowiedzialności. Pomaga to nie tylko uniknąć niemiłych konsekwencji, jak np. przyjęcie do zespołu osób, które w dalszej perspektywie nie sprawdzą się na danym stanowisku, ale także zwiększyć efektywność i osiągane zyski przez firmę.

HR stanowi także wsparcie dla pracowników innych działów – między innymi poprzez organizowanie szkoleń podnoszących kompetencje i ustalanie coraz to wyższych celów rozwojowych.

Czym zajmuje się dział HR?

Podsumowując, są to zadania polegające przede wszystkim na:

●      poszukiwaniu nowego pracownika,

●      prowadzeniu rekrutacji,

●      dobieraniu zespołu z najbardziej uzdolnionych kandydatów w firmie lub na rynku pracy,

●      rozwiązywaniu trudnych, konfliktowych sytuacji,

●      analiza danych dotyczących rynku pracy,

●      wspieraniu zarządzania zespołem, przygotowywaniu do restrukturyzacji i zmian.

Warto jednak spojrzeć na ten temat nieszablonowo i poszukać innych obszarów, w których HR może wesprzeć biznes (zobacz m.in., jak HR łączy się z nowoczesnymi technologiami!).

Proces zarządzania przez cele (Management by Objectives – MBO)

Dział kadr wspiera również managerów i kierowników w procesach zarządzania. Stosowane metody i techniki niekiedy są bardzo skuteczne i pomocne w osiąganiu postawionych celów i szukania rozwiązań. Jedną z takich metod jest MBO – Management by Objectives.

Ta metoda rozwoju pomaga w skuteczny i sprawdzony sposób zwiększać ważne kompetencje oraz efektywność.

Jak działa MBO?

To jedno z rozwiązań, które polega na wspólnej pracy managera i pracownika. Wyznaczenie celów, a następne monitowanie i weryfikowanie wyników pozwala przyspieszyć oczekiwane efekty. Dzięki stałej współpracy pracowników, potrzeby zarówno jednostek, jak i całej organizacji są realizowane szybko i skutecznie.

Ta metoda umożliwia rozwój całej firmy, poszczególnych działów, jak i każdego członka z osobna. Należy jednak pamiętać, że cele ustalone wspólnie z managerem powinny być przede wszystkim mierzalne i osiągalne. Dzięki temu działanie w określonym przez nas obszarze ma sens.

Kim jest HR Business Partner?

Wychodząc naprzeciw potrzebom branży, coraz częściej powstają stanowiska, które wykorzystywane są w firmach przede wszystkim do celów biznesowych i do zwiększania efektywności. Jednym z efektów takich procesów jest powstanie funkcji HR Business Partnera.

HR Business Partner to osoba, która pełni rolę analityka i konsultanta biznesowego. Jego funkcja ma duże znaczenie w kwestii komunikacji wewnętrznej, obszaru HR, ustalania strategii czy rekrutacji nowych pracowników.

Jakimi cechami powinien odznaczać się HR Business Partner?

Działania HR Business Partnera powinny być przede wszystkim zorientowane na biznes, w trosce o firmę i pracowników. Stosowane przez niego rozwiązania powinny pomóc w realizacji strategii biznesowych firm, a także wspierać nowozatrudnione osoby.

W roli HR Business Partnera najczęściej spotkamy przedstawicieli działów HR, którzy, świadomi posiadanej wiedzy, podejmują działania w zakresie doradztwa i wsparcia dla biznesu.

Zalety HR Business Partnera w firmie

Posiadanie w strukturach firmy HR Business Partnera pomoże skutecznie zarządzać firmą i pracownikami. Jest on prawą ręką osób zarządzających, wsparciem w zarządzaniu zasobami ludzkimi – pomaga zarówno przy zatrudnianiu, szkoleniu, doskonaleniu, jak i zwalnianiu.

Reprezentant tego stanowiska skutecznie poszukuje właściwych rozwiązań, które mogą zostać zaaranżowane w firmie i które pozytywnie wpłyną zarówno na jej wizerunek wśród zatrudnionych, osób poszukujących zatrudnienia, jak i klientów.

Ponadto, osoba HR Business Partnera doskonale powinna znać prawo pracy. Nie obce jej są więc źródła i artykuły prawnicze czy przepisy prawa. Dzięki tej wiedzy skutecznie i prawidłowo jest w stanie doradzić i pomóc osobom zarządzającym firmą w kwestiach związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem czy organizacją.

HRBP to osoba, która nie tylko wspaniale zna się na zagadnieniach i kwestiach związanych z pracą z personelem, ale także swobodnie porusza się w tematach biznesowych i kwestiach związanych z planowaniem, wykorzystywaniem narzędzi i zarządzaniem. Co ważne, jej kompetencje można wykorzystać nie tylko stricte do funkcjonowania działu HR, ale przenieść w ogóle na cały biznes.

HR Business Partner poszukuje rozwiązań, które ulepszą wszystkie systemy.

Lepsza komunikacja – nie tylko wśród pracowników

Dzięki roli HRBP najważniejsze procesy komunikacyjne zachodzące w organizacji znacząco mogą się polepszyć. Co więcej, HRBP sprawdzi się w sytuacji, gdy chcemy również zadbać o komunikację z klientami.

Budowanie pozytywnego wizerunku to jeden z obszarów realizacji działań przy pomocy HR. Związane z tym działania sprawią, że rozwój firmy przyspieszy.

Sensowne i umyślne korzystanie z informacji, które swoje źródło mają w danych HR, może przynieść zwiększenie zysku i wesprzeć biznes. Na naszym blogu znajdziesz również artykuły na temat ulepszenia komunikacji z klientem (m.in. o tym, jaka powinna być wzorowa obsługa klienta)!

Zalety wspierania biznesu przez HR:

Do najważniejszych zalet wykorzystania HR zaliczamy:

●      skuteczne realizowanie celów,

●      dostosowywanie sytuacji do celów i rozwoju,

●      szybszy rozwój firmy i pracowników,

●      usprawnienie zarządzania w firmach,

●      wybór usług odpowiednich dla klientów.

Bardzo ważne jest, aby działania HRBP i innych pracowników HR wspierać odpowiednimi systemami, które stanowią wspaniałe uzupełnienie dla podejmowanych przez nich działań i ulepszeń. Dzięki docenieniu roli HRBP, będzie on mógł lepiej i efektywniej opracowywać strategie rozwoju pracownika oraz firmy, co przełoży się na osiągane zyski i realizacje postawionych celów i strategii biznesowych.