Trendy w HR, które warto znać w 2021 roku

Trendy w HR, które warto znać w 2021 roku

Poprzedni rok był dla niemal wszystkich branży w Polsce i na świecie czasem licznych przemian. Przejście na home office, zmiany w organizacji pracy i komunikacji czy konieczność dostosowania się do nowych obostrzeń wpłynęły zarówno na pracowników, jak i pracodawców. Jak na zmiany na rynku pracy zareagowała branża Human Resources? Czy da się zauważyć jakieś nowe trendy w HR? Czym zaskoczy nas jeszcze rok 2021 w ciągu najbliższych miesięcy?

Zmiany na rynku pracy

Pandemia i spowodowane nią obostrzenia zmieniły zarówno nasze życie prywatne, jak i zawodowe, dotknęły wszystkich dziedzin gospodarki i wymusiły na firmach szybkie dostosowanie się do nowych warunków.

W badaniach prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, aż 80% ankietowanych przedsiębiorstw zadeklarowało, że w wyniku pandemii koronawirusa zmieniło sposób prowadzenia swojej działalności gospodarczej, a aż 85% wskazało, że COVID-19 ma wysoki wpływ na ich działalność.

Pandemia wywarła ogromny wpływ na miejsca pracy, a zasady, którymi kierowały się firmy w różnych obszarach rynku pracy, okazały się niewystarczające. Przeistoczeniu musiały ulec sposoby komunikacji, organizacji czy budowania strategii. Myśląc o rozwoju firmy w przyszłości, przedsiębiorcy muszą brać pod uwagę pojawiające się trendy w obszarze HR i dostosowywać zasady organizacji pracy, rekrutacji nowych pracowników czy sposób dbania o zatrudnionych do zmieniającej się wciąż sytuacji.

Znajomość trendów HR może wspierać organizacje w rozwoju.

Nowe trendy HR

Na podstawie kilkunastu ubiegłych miesięcy, można wyróżnić kilka nowych trendów w zakresie Human Resources. Największe trendy HR to m.in.:

 • Praca zdalna
 • Technologiczna rewolucja w działach HR
 • Wirtualna rekrutacja
 • Benefity pracownicze
 • Rozwój e-learningu
 • Zdalna integracja pracowników

Pamiętajmy, że choć na pierwszy rzut oka obszary takie jak praca zdalna czy rekrutacje online mogą wydawać się niekorzystne dla firmy, to z drugiej strony, po odpowiednim przeszkoleniu i przygotowaniu pracowników, mogą nas zaskoczyć i okazać się bardzo efektywne.

Należy mieć więc na uwadze, że wdrażanie nowych trendów, choć wymaga pracy, jednak ma znaczenie i może przynieść wymierne korzyści dla całej organizacji.

Trend 1: Praca zdalna

Wiele firm w Polsce w obecnych czasach postawiło na działania zdalne: przejście na home office, ograniczenie spotkań z klientami do spotkań wirtualnych, wykorzystanie komunikatorów do przepływu danych między pracownikami. Praca została przeniesiona do domów prywatnych i innych miejsc na całym świecie, co może wiązać się zarówno z wieloma zaletami, jak i zagrożeniami...

Zalety pracy zdalnej

Zaletą takiego modelu pracy są większe możliwości, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Pracodawcy:

 • zmniejszają koszty stałe prowadzenia działalności (np. opłaty za media),
 • nie ponoszą kosztów podróży służbowych, dzięki zastąpieniu ich spotkaniami przez Skype czy inne platformy.

Pracownicy:

 • oszczędzają pieniądze na dojazdy do miejsca pracy,
 • mogą lepiej wykorzystać czas w ciągu dnia i zadbać o work-life balance,
 • lepiej wykorzystują swój potencjał, dzięki większej elastyczności zadań.

Jak wskazują wyniki badania „Voice of the European workforce” przeprowadzonego przez firmę Deloitte, ponad 80% ludzi biorących udział w ankiecie zadeklarowało, że przestawienie się na pracę zdalną było łatwe lub bardzo łatwe. Co więcej, badania Deloitte pokazują również, że prawie 60% Polaków po zakończonej pandemii nadal spodziewa się zwiększonych możliwości pracy zdalnej.

Jak podkreślają eksperci Deloitte, największe wyzwanie, jakie się z tym wiąże, to konieczność lepszego zarządzania „rozproszoną” kadrą pracowniczą. To właśnie chaos jest największym zagrożeniem, jaki wiąże się z pracą zdalną oraz największym wyzwaniem na przyszłość.

Zdalna forma znacząco pracy wpływa na organizację.

Praca zdalna a jakość pracy

Na tę kwestię można oczywiście patrzeć z kilku perspektyw. Z jednej strony praca zdalna, zdaniem wielu pracowników, daje większe możliwości i, co ważniejsze, swobodę. Jednak warto zastanowić się, czy nie wpływa to niekorzystnie na organizację firmy i jak radzą sobie z tym ludzie pracujący w roli liderów?

Naprzeciw potrzeb liderów, wychodzą na szczęście nowoczesne technologie, dzięki którym udaje się m.in. zweryfikować ilość czasu spędzanego na wykonywaniu określonych zadań czy kontrolować postępy pracy nad danym projektem. Wiąże się to z kolejnym trendem HR jakim jest...

Trend 2: Technologiczna rewolucja działów HR

Działy HR powinny zadbać o dostęp do nowoczesnych urządzeń i platform wspierających różne organizacje. Coraz częściej w firmach spotkania odbywają się za pośrednictwem platform takich jak Teams, Zoom czy Skype. Do organizacji pracy służą natomiast odpowiednie systemy zarządzania (np. Asana, Trello, Jira).

Nowoczesne technologie przychodzą również z pomocą w kwestii weryfikacji czasu pracy poszczególnych pracowników (np. WorkTime czy inEwi umożliwiają sprawdzenie, w jakich godzinach pracownik rozpoczął i zakończył pracę danego dnia).

Nie są to oczywiście nowe narzędzia, jednak wykorzystanie nowoczesnych technologii znacznie wzrosło wraz z początkiem pandemii (przykładowo aplikacja Zoom odnotowała wzrosty aż o 350% – źródło).

Można więc założyć, że technologie przyszłości skutecznie zagościły w wielu firmach i stanowią użyteczne narzędzie w rękach działów HR (zobacz też, jaka jest rola HR we wspieraniu biznesu).

Trend 3: Wirtualne rekrutacje

Nowy sposób organizacji pracy przekłada się również na proces zatrudnienia. Rozmowa rekrutacyjna ma przede wszystkim dostarczyć pracodawcy odpowiednich informacji na tego, jakie są umiejętności i kompetencje kandydatów, równocześnie zapewniając odpowiedni feedback dla nowego pracownika. Forma rekrutacji nie ma przy tym znaczenia – rekrutacja zdalna może być tak samo owocna, jak ta stacjonarna.

Na rynku pracy pojawia się w ostatnim czasie coraz więcej firm, które oferują kandydatom wybór rekrutacji zdalnej, np. prowadzonej w formie wideorozmowy czy rozmowy telefonicznej. Część rozmów rekrutacyjnych może być również obsłużona z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, np. botów (zobacz również, jak sztuczna inteligencja wspiera HR). Korzyści pojawiają się zarówno po stronie rekruterów, jak i kandydatów, którzy dzięki temu mogą zaoszczędzić na czasie.

Trend 4: Benefity pracownicze, czyli jak zadbać o dobre samopoczucie pracowników?

Konieczność izolacji społecznej oraz ograniczenie kontaktów towarzyskich może u niektórych osób przekładać się na spadek samopoczucia. Pracownicy mogą czuć się przeciążeni pracą, ciągle zmieniającymi się zasadami czy nowymi wytycznymi. Dlatego ważne jest, aby w obecnych czasach nie zapominać o benefitach pracowniczych.

Pandemia i związane z nią obostrzenia (np. zamknięcie siłowni, basenów, kin i teatrów) sprawiły, że na popularności zyskują te benefity, które wiążą się z usługami wirtualnymi oraz ze zdrowiem, np.:

 • zdalne szkolenia, webinaria,
 • prywatna opieka medyczna,
 • szkolenia BHP dotyczące zapobiegania COVID-19,
 • dostęp do wirtualnej biblioteki,
 • wyższe wpłaty na PPK,
 • konsultacje lekarskie i psychologiczne.

Wybór danych benefitów powinien być dopasowany do oczekiwań pracowników. Coraz bardziej na popularności zyskują również kafeterie benefitów, czyli systemy, w których to pracownicy mogą samodzielnie zdecydować, jaki rodzaj benefitów wybierają.

Firmy i organizacje muszą dostosować benefity do nowej sytuacji.

Trend 5: Rozwój e-learningu

Każdy pracodawca wie, że aby skutecznie wesprzeć swoich pracowników, warto zadbać również o ich umiejętności i kompetencje. Dzięki systematycznemu ich podnoszeniu zmienimy nie tylko skuteczność ich funkcjonowania, ale także wesprzemy w rozwoju osobistym i zawodowym. Zaletą takich działań jest podnoszenie satysfakcji i motywacji oraz zmiana podejścia do pracy, co z kolei przekłada się na zyski firmy.

Obecnie edukacja musi być oczywiście dostosowana do zmieniających się warunków, a więc odbywać się w formie zdalnej. Na popularności zyskują zdalne szkolenia dla danej branży czy internetowe kursy językowe.

Zauważalną na rynku tendencją jest również rozwój microlearningu czyli e-learningu, w którym poszczególne moduły szkoleniowe trwają nie dłużej niż kilka minut. Dzięki temu to od pracownika zależy, jak rozłoży on naukę w ciągu dnia i jak długą chwilę na nią poświęci.

Pracodawcy powinni nie tylko dbać o własne dobro i zyski firmy. Ich zadaniem jest również ciągłe wdrażanie zmian, ulepszenie wykorzystywanej technologii czy podnoszenie umiejętności pracowników. Opracowanie odpowiedniej strategii daje możliwość skutecznego zarządzania, co w konsekwencji przekłada się na podejście pracowników do pracy i zyski w firmie.

Trend 6: Zdalna integracja pracowników

Choć ostatnie miesiące nie sprzyjają skutecznej integracji, to warto pamiętać, że pomimo zmian, nie można zapominać o integracji zespołu. Jak to zrobić? Gwarantując swoim pracownikom wspólne spotkania online. Wiele firm wybiera m.in.:

 • wspólne gotowanie, np. z zaproszonym gościem,
 • kameralne koncerty w formie live-streamingu,
 • quizy z nagrodami,
 • konkursy fotograficzne (np. polegające na umieszczaniu zdjęć w social mediach wraz z odpowiednim hashtagiem) lub inne, w których zachęca się ludzi do dzielenia się swoimi talentami,
 • grywalizację – integrację z wykorzystaniem gier, umieszczonych np. na stronie dedykowanej wyłącznie pracownikom,
 • wirtualny escape room.
Dzięki zdalnej integracji ludzie mogą się rozwijać i dzielić talentami.

Rozwój firmy a najnowsze trendy HR

Najnowsze trendy HR znacząco zrewolucjonizowało rynek pracy i z pewnością dla wielu firm są nie lada wyzwaniem. Czy należy bać się zmian? Nie! Warto natomiast dobrze się przygotować do tego, co może wydarzyć się w najbliższej przyszłości. Wymaga to od pracodawców odpowiedniego podejścia, zorientowania na przyszłość, umiejętności dostosowywania procesów do zmieniających się warunków oraz podejmowanie konkretnych działań w celu minimalizowania potencjalnych zagrożeń.

Śledzenie trendów i podążanie za nimi stwarza szansę szybszego przystosowania się do zmieniającego się rynku i otwarcia na korzyści, jakie z tego płyną. To z kolei ma bezpośredni wpływ na osiąganie założonych celów oraz skuteczne realizowanie strategii.

Tendencje w biznesie stale się zmieniają. Pomijanie niektórych z nich może sprawić, że nasza działalność zostanie w tyle, co   z kolei odbije się na naszych sukcesach. Podejmowane przez nas działania muszą znacznieznaczenie usprawnić funkcjonowanie biznesu we wszystkich aspektach – począwszy od rekrutacji i zatrudnienia kandydatów, poprzez integrację zespołu, kończąc na benefitach pracowniczych.

Rynek pracy jest podatny na wszelkie przemiany, które zachodzą na świecie. Odpowiednie podejście i otwarcie się na to, co stanie się w ciągu kolejnych miesięcy, może znacznie zmienić nie tylko samo wnętrze naszej firmy, współpracę między pracownikami, ale także relacje z klientami.