Fundusze Europejskie

BOTWISE.IO sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Promocja marki Botwise.io na rynkach Bliskiego Wschodu poprzez uczestnictwo w targach oraz misjach gospodarczych”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałania 3.3.3 Go To Brand.

Celem realizacji projektu jest promocja marki BOTWISE i jej produktu w postaci technologii automatycznych botów wykorzystujących sztuczną inteligencję na rynkach międzynarodowych (kraje bliskiego wschodu) i pozyskanie pierwszych zagranicznych kontrahentów oraz wygenerowanie pierwszych przychodów z tytułusprzedaży eksportowej

Osiągnięcie powyższych celów przyczyni się do dalszego rozwoju firmy na wielu płaszczyznach (poprawa konkurencyjności, rozpoznawalności marki za granicą, rozwój innowacyjności produktów i umocnienia jej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wartość projektu : 260 400.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 221 340.00 PLN

Projekt realizowany w okresie 1.05.2021 – 30.09.2022

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałania 3.3.3 Go To Brand.

Celem realizacji projektu jest promocja marki BOTWISE i jej produktu w postaci technologii automatycznych botów wykorzystującychsztucznąinteligencjęna rynkach międzynarodowych, między innymi rynek USA, który został określony jako perspektywiczny w BPP. Planowane jest prowadzenie działań promocyjnych w trakcie 8 misji gospodarczych, udział w 3 imprezach targowych jako wystawca oraz zakup usług doradczych na rynek USA.

Osiągnięcie powyższych celów przyczyni się do dalszego rozwoju firmy na wielu płaszczyznach (poprawa konkurencyjności, rozpoznawalności marki za granicą, rozwój innowacyjności produktów i umocnienia jej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym.W rezultacie planowane jest pozyskanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do ogólnego wzrost poziomu przychodów przedsiębiorstwa, ale również do istotnego rozpoczęcia działalności eksportowej i jej dalszego zwiększania zarówno nominalnie jak i jako odsetek w przychodach ogółem w kolejnych latach realizacji projektu oraz jego trwałości.

Wartość projektu: 496 300.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 421 855.00 PLN

Projekt realizowany w okresie 1.01.2021 – 30.06.2022